ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 54 СОУ

Permanent link to this article: http://54sou-sofia.com/2014/10/16/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-54-%d1%81%d0%be%d1%83/

Календарен план

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

 1.  Ден на Българския програмист
  Представяне на мултимедийни материали
  Срок:04.10.2014 г.
  Отг. Г.Петкова и З.Кисьова
 1. Отбелязване на патронния празник на училището

- Интердисциплинарен урок,посветен на Св.Иван Рилски.
Срок:17.10.2014г.
Отг.:М.Георгиева, Г.Донкова, Д. Цанов, М. Димова

- Екскурзия до Рилски манастир. 
Срок:м.октомври
Отг.: кл.р-ли на 1.в, 1.г,3.а, 3.б, 3.г, четвъртите класове

- Конкурс и изложба за детско творчество, посветени на св.Иван Рилски
Срок:м.октомври
Отг.кл.р.ли на 4.клас

- Рисунки на асфалт-Боян Димиев

- Изложба с рисунки на изявени ученици-Боян Димиев

- Участие на вокалните групи на М.Томова и П.Чочова в
патронния празник на училището.

- Турнири по тенис на маса и билярд, посветени на патронния празник.

 1. Празник на есента – изложба на рисунки и предмети, карнавал,
  изработване на пано

  Срок:м. октомври
  Отг.: кл. р-ли 1.клас, 
  2.клас, Савинка Георгиева, Светла Спасова
 1. Екскурзия до Цари Мали град.
  Срок:м.октомври
  Отг. Кл.р-ли на 4.клас
 1. Математическо състезание с Джъмпидо между 2.в и 2.д клас.
  Срок: октомври, 2014г.
  Отг.: Г.Цветкова и Д.Ганчева
 1. Световна седмица на Космоса – представяне на проект.
   Срок: 10.октомври, 2014г.
   Отг.: Анелия Асенова
 1. Участие в градско п-во по плуване „Купата на кмета“.
  Срок: октомври, 2014г.
  Отг.: П.Александрова
 1. Участие в проект УСПЕХ
  Срок: постоянен
  Отг.: Ръководители на групи по проекта

         Вътрешно първенство по тенис на маса и лека атлетика с
…….  ученици от 5-7 и 8-12 клас.

 

Permanent link to this article: http://54sou-sofia.com/2014/10/09/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/