↑ Return to За Ученика

Print this Page

Изпити

 Изпитите за национално външно оценяване в ІV клас
за учебната 2013/2014 г. ще се проведат, както следва:

1. Български език и литература – 07.05.2014 г.
2. Математика – 08.05.2014 г.
3. Човекът и природата – 12.05.2014 г.
4. Човекът и обществото – 13.05.2014 г.

И четирите изпита ще се проведат от 10.00 ч. в съответния ден и ще бъдат с продължителност от един учебен час.

До три дни след всеки изпит резултатите се нанасят в системата на МОН от училищна комисия.

 Индивидуалните  резултати на всеки ученик от ІV клас в  54.  СОУ ще бъдат публикувани  до 7 дни след приключване на последния изпит в сайта на училището.


 
______________________________________________________________

Заповед № РД 09-1350/04.09.2013 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV,  VII и VIII клас през учебната 2013/2014 година

____________________________________

Изменение на заповед   № РД 09-1350/04.09.2013 г.

__________________________  

Заповед № РД 09-1131/04.09.2013 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2013/2014 година

______________________________________________________________

МАТУРИ 2014 г.

Сесия май-юни
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  (държавен зрелостен изпит)
– 10.03.2014г. – 21.03.2014г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
–  до 20.05.2014г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  – до 20.05.2014г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на дзи 2014
Български език и литература – 21.05.2014 г.,  начало 8:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 23.05.2014 г.,  начало 8:00 часа
ДЗИ по желание на ученика – в периода 27 май  2014 г.  – 05 юни  2014 г.
5.) Оценяване на изпитните работи – 23.05.2014г. – 06.06.2014г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2014г.
Сесия август – септември
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит)
– 07.07.2014г. – 18.07.2014г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
–  до 26.08.2014г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  26.08.2014г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на дзи 2014
Български език и литература – 28.08.2014 г.,  начало 8:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2014 г.,  начало 8:00 часа
ДЗИ по желание на ученика – в периода 1 септември  2014 г.  – 5 септември  2014 г.

_______________________________________________________

ГРАФИК

за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение –  ХІІ клас
сесия – м. Май

1.  Английски език – 09.05.2014. – 09.00ч.

2.  БЕЛ – 08.05.2014. – 09.00ч.

3.  Свят и личност – 13.05.2014. – 09.00ч.

4.  ФВС –14.05.2014. – 09.00ч.

5.  Немски език –12.05.2014. – 09.00ч.

6.  Информационни технологии – 14.05.2014г. – 14.00ч.

Всички изпити са с продължителност  три /3/ астрономически часа.

Всички изпити, освен изпитите по ФВС, са в писмена форма.

Изпитът по ФВС е практически.

Изпитите по чужди езици се провеждат в две части – писмен и устен.

Изпитът по ИТ се провежда в две части – писмен и практически.

 Изпитите ще се провеждат в кабинета на педагогическите съветници.

 

 

_______________________________________________________

Резултати по класове             НВО – 4 клас 2013


Permanent link to this article: http://54sou-sofia.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8/