↑ Return to За Ученика

Print this Page

Изпити

ГРАФИК НА ИЗПИТНА СЕСИЯ  м.ЮНИ 2012/2013уч.г.
за УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
______________________________________________________________

График за провеждане на класните работи през ІІ -pи учебен срoк на учебната 2012/2013 година.

______________________________________________________________  

Заповед № РД 09-1349/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2012/2013 година

______________________________________________________________

Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV и в VII клас през учебната 2012/2013 година

_______________________________________________________

Резултати по класове             НВО – 4 клас 2013


Permanent link to this article: http://54sou-sofia.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8/